1700 София
район Лозенец, кв. Витоша
ул. "Константин Петканов" № 4
телефон: (+ 359 2) 939 88 88
факс: (+ 359 2) 939 88 99

e-mail: office@arcotowers.com


Лица за контакт:
Пейо Николов - Изпълнителен директор
Мая Илчова - Директор за връзка с инвеститорите